TechnologiaElektroosmoza bezprzewodowa

Zasada działania elektronicznego systemu osuszania murów urządzeniami GPL-111

Urządzenie pracuje bez mechanicznej ingerencji w substancje osuszanej budowli (kamień, cegła, beton itp.).
Aparat Elektro-Aqua GPL 111 emituje bardzo małe fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu, częstotliwości itp. powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska elektroosmozy tj. : ruchu cząsteczek wody w kapilarach w kierunku ziemi.

W wyniku powyższego zjawiska woda jest sprowadzana do ziemi i mury pozostają trwale suche. Okres osuszenia budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać od 2 do 36 miesięcy. Urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku, na ścianach budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu centralnym tak aby w promieniu działania znalazł się cały obiekt. Urządzenie montowane jest zazwyczaj powyżej strefy zawilgocenia. Po osuszeniu obiektu aparat nadal działa spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku, niweluje również szkodliwe promieniowanie żył wodnych. Urządzenia pobierają minimalną ilość energii elektrycznej, gdzie koszt eksploatacji wynosi około 1 zł. miesięcznie.

Urządzenie montuje się na stałe za pomocą dwóch kołków o średnicy 8 mm. Urządzenie o wymiarach 30x30x10 cm posiada bardzo estetyczny wygląd, podłączone jest do puszki sieci elektrycznej 230V o częstotliwości 50 Hz. Pracę urządzenia sygnalizują dwie kolorowe diody LED: czerwona wskazuje zasilanie, zielona wskazuje emisję pola. Urządzenie po zamontowaniu nie wymaga obsługi.

 • Model podstawowy GPL-111 zasilanie 230 V średnica pola działania 32 m miesięczny koszt zużycia energii elektrycznej około 1 zł.

Zalety urządzeń:

 • osuszają mury będące w promieniu działania /beton, kamień, cegła/,
 • po osuszeniu następuje całkowita blokada możliwości ponownego zawilgocenia,
 • usuwają pleśń, likwidują zapach stęchlizny,
 • nie wymagają żadnych prac budowlanych, stosowania środków chemicznych, wierceń itp.
 • nie wymagają wykonywania wykopów, naprawy, izolacji,
 • aparaty posiadają wszelkie aktualne atesty, certyfikaty wymagane przez prawo budowlane krajowe, oraz UE,
 • aparaty posiadają 20 letni bezpłatny serwis,
 • posiadają najniższą cenę w porównaniu z wszelkimi tego typu usługami dostępnymi w kraju,
 • wytwarzają zdrowy mikroklimat w obiekcie, - dodatkową zaletą urządzań jest energizowanie organizmu co wpływa bardzo korzystnie na funkcje życiowe,
 • nie wymagają dozoru, posiadają bezobsługowy system kontroli,
 • posiadają liczne referencje.

Zakład specjalizuje się w wykonawstwie prac hydroizolacyjnych od 1982 roku. Firma posiada certyfikat wiarygodności. Wyrażamy gotowość do wszelkich konsultacji oraz udzielania dodatkowych wyjaśnień z przekonaniem wynikającym ze zdobytych doświadczeń, że jedyna metodą likwidującą całkowicie przyczynę zawilgocenia murów jest elektroniczny system elektroosmozy bezprzewodowej osuszania murów oferowanych przez naszą firmę.

Oferta obejmuje

 • ocenę stopnia zawilgocenia,
 • dobór urządzenia,
 • dostawa i zainstalowanie urządzenia,
 • kontrola przebiegu procesu osuszania.


Telefon: +48 731 601 601

e-mail: biuro@osuszdom.pl

Elektroosmoza to inaczej bezinwazyjne osuszanie domów, budynków i innych pomieszczeń za pomocą urządzeń GPL-111. Osuszanie murów, fundamentów, ścian, piwnic, czy też osuszanie zabytków nigdy wcześniej nie było tak skuteczne! Elektroosmoza to także odgrzybianie. Już dziś zamów bezinwazyjne osuszanie, w wilgoć w domu już się nie pojawi. Przekonaj się sam.


© Copyright DEKOR PPHU. All Right Reserved.